Autor: Produtores

Os Imperfectos

Os Imperfectos encadearon unha serie de concertos por terras portuguesas. Nada máis retornaren á Galiza, recibiron a chamada de Gabriel André para esta entrevista do Grandes Vozes.

Scroll Up